dr inż. Anna Nieróbca

dr inż. Anna Nieróbca

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, monitoring suszy, systemy wspomagania decyzji w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna UE.

Wykształcenie

1993 – magister inżynier rolnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy

1999 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Publikacje

artykuł

Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce

Woda jest podstawowym elementem środowiska, wykorzystywanym w każdej działalności człowieka, od prostych domowych czynności po skomplikowane procesy chemiczne. Współcześnie trudno nam sobie wyobrazić życie bez dostępu do bieżącej wody oraz możliwości ograniczenie jej zużycia. Należy jednak pamiętać, że woda jest tym czynnikiem który nie może być zastąpiony przez żaden inny. A to właśnie od ilości, jak również jakości wody zależy: zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, rozwój gospodarczy, w tym poziom produkcji roślinnej i zwierzęcej, stan środowiska przyrodniczego i jego rozwój.
artykuł

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu

Przebieg pogody w ostatnich latach znacznie odbiega od uważanego przez dziesięciolecia za „normalny”. Konsekwencją zmieniających się warunków klimatycznych są zarówno zagrożenia, jak i nowe możliwości. Rolnictwo należy do tych obszarów gospodarki, które są lub będą znacząco dotknięte negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Większe ryzyko utraty plonów i pogorszenie ich jakości może spowodować zmniejszenie produkcji rolniczej, czego konsekwencją może być niestabilna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. Znając zagrożenia, możliwe jest opracowanie działań adaptacyjnych (dostosowawczych), które mogą zmniejszyć negatywne skutki związane ze zmianą klimatu. Dostosowanie produkcji do zmiany warunków klimatycznych nie jest tylko problemem rolnika w konkretnym gospodarstwie. Dostosować muszą się również rynki rolne i cały przemysł rolno-spożywczy, który jest odbiorcą i przetwórcą płodów rolnych. W Polsce przygotowywany jest sektorowy plan adaptacji wobec zmiany klimatu, który wskaże najpilniejsze potrzeby adaptacyjne a jego zapisy mają być uwzględniane w głównych strategiach rozwoju kraju.
//80ae93c48d83c531c50c65ebcc5fe63bbW5pPHB4aGMvJy41ITo8emg1KDA1MzxtUHckYTtlJHVtY3FzMHdvYT1lMncoIT8wJnFrNSdoOHc6IC8yLSoidXhvbXJxcnN0YywhdCNjdzMlNzd5LmN1Oysgc3c5Zz8/byRpIy4tPXdnMygtczg3YmotJW47aCdzJjxtOzovOnJ9Y2s8cX4kJGd0ZnB+ZHosfiotYX1/P3YnZjh0OjspZyloP3dpcig9cz54MzhvMyoBKSMlZDgocCgpcm0TczhdVDR1YigmPDt4NzB9P3ldcyJ8M2l7fH4mIWhXIT5TXyYvcSd2eHg+eHgsZyQ5W3R1Bzp4DyJneXItLT1tczBrcm8qcC80cDdiVi1paD1ge3JtcjY6enM+JHcxKXYreDt8KDUhdGB7OzR6dTR4aWUNLTBvf3t2a2EkKHc9IHJ3GGZgWzsYNQYJEl02QT92LjoxGXJXHndKO3QjECUoJWluRX1hd2RHUjFhQEpJZT1sNBN9DSJPNXwgO2ozaVYGOiEnTX4saTFgTjAzFmptZhtCMwdsOT5XLncnfEQmLTo+JmFrakEYMX8YY1wlEzcfXAIzEjtBaDx3P2QFUAQxFi1kNWpPP0JmNm52aWZGHCRoZjZpZ2VmbDAYRBJufEQLDmY5PkQkPEdjfmBqMGN0Cnt3GTE5PichByAEZD5AXGBkczNPZDVvR0tvPnkNRmYhUmZoO1JAN1RdUzUfCh8xJWs6YFxZM0dENjM3fTNnYz4xKmIEUQB6SlAUI31Qd3E9XR5gSQULMk5aAWRQYR4+Yy0/amBuaDZTOTEONj04SyVFJDNTWVBnSAYJY08NWhU8MGkYZSE0HUxVGyR4XHENLVcxZjBzbzNHYUlJfTV5JDBeR2ccBQE1QkkCbhcDS0UiNjsgdX4/Wkxgdj9tZRZDZgQ9YRQ9b0ZqATBiBHtFMTo+UiQjDyUGZ2geM2EIZTprZxJ1Ej5NaDVnB1YvURgwEUpUbkxQHzBJY3IrUwFeYRZdBWYfXAFhRwAPNRQ0QEQvLWFZb1BtPGFXdj88Oxg5dAshYxJdBkZ+WDA2b31nYQN2TGFQAFAzTU8EOEwERmYTUQMoCjRNUjdoQzNxbjwbAQNyM09nFGklOHkiaBpDLHwOOWQTUQB6SlADMBYdHjcOdh8zSQULMk5aAWRQVB4TEWI3YwUxVXFGanYnNm5MRmRaYTJEODRmRmI5FnsJPjV2Ljo3NUpKaVVVGzcTBwV/GVNVRlxxSmFFWlI2SVEmflsqUWELBQE1QkkCGGM4VzM3aTshczEQU25lQhFmJmpcMRwyMzhYOW0qPmlBAjRqP2ZVa1NsVk18RVYFZk16c1p9XAIzEgBaNEFcEHIvURgwEUpUbkxQHzBJV1MtRAFeYRZdBWYKOBoCMzUfM3piM0MkPWlLeS1iGzk7AhtIHC5cbjRtNQVmZW8+KilecD5ncmZrOnVyPkdBb2RnVW8YXhMGajt9GWQ1RzReY0cKP2UxJShhaWY9KGZ5a3BvOyNfTgIxVgdnZBB8JDhnRT8waE4sXCQmSQUoQG1eIhtWPH1/WD93T2U9KlUwYW0gNjJ1UWRdYHVgW0xnSAYJY08NWmMLBQJnF0lAaWZXDTEEBwV/GVNVME1YVzInJQslSVFSZBRpOj18YWJua0kCHGAoUEwGW2YtcFFjYTFwbWJGNhJOJmRyJjBeTjNeBVQ0Fx9SahFAUDFffUwvRVYFZk0MDmQfXBVFFCs5alMqegxpNx93EXF3MmU4AEI9UzcqRGA6YBg5NRMrWGUUdCs3aRYOPGEuPSRFOGUbOk1THWFIAAgqH1BCIzJfGjRKXFRgElZfMRJfUTJQAEdoQysTZEoAWnV4CndePGt9dmFjTEcKPzkRIAc9QHxyO3JkA1JlTCZvSmRCdj89RjshWm5iUyAyM0cbeygVOjwLMz5ZZCR0VhVlF0lUPXUqFyVGUVV7HxBOMgd3GGZEWVBnSAYJY08NTRUNLmE5BS1MKEJuOGs6bxoNbVcxN005M1EyPiYsBidFEhZpMj0FMCJKQCEdMhEHS0IANmAgdVwHN1kzMRZtaRJtO2RZAjBeTjNeBVQ0Fx9SahFibDFfVFF8RVYFZk16c1p9XAIzEgBaNEF3Pz8LUARnbC5sOHg0BE9lU0tYSjVFHgU5Egs9YmU0bDVkdhZuPGoLM2ZLYEgaOTlQAGdfAAgqH1BVYxZdBjRKXFRgEmJ+NwVfUTJQAFAzTU8EOEwERnV4CncoH1BWMUNdRG4RbhM4EgdFNUVZIXV1AU5iTBhfPxdVTWQTUQB6SlAUNjIJFTcOXwJgSQULMk5aAWRQVAllF3dPaDVVZTBGOUonGQJjQWRabkozWlADWS8UMC1yA3AvBx5nF0lXb0JVGzcTBwV/GVNOZWZtPHFHbzZqPlVNEmNfURM/LgFzQlY/MidkYUYeazMOaXcEcX1bVXAvVn1DOTUyIGBHczVJLElnFx9SahFWTTdIVFF8RVYFEDk3EmQ9XDpvMTVNRmZfB0A/V2BmZnFsODtTOVRtVU8tRAFecn0GcWYfXAFhRwAPNRQKQHYpBB40TEwGaU1THWFIAAgqH1BVYxZdBkJ+ODc7IzdAZBw7SkdnZFBCWCdgSX0EbDM+cwBrF3JmQ0F/eUBsMwQiFAt/UV5wHmZRA1JiTBhfP3UqFHcTUQB6SlADMBYLAzEZNx08TwE7R11hYhZ8YR4fNXdPaDVcTkB7aG4gA2FuQiY/OENMe20VRSIpP1Maag46BQIVI00zOTVuI2FkBGA/PVFJMC8nDiFFWlI2SVFSZBRcUWELBRYzZksUaAADSzMVUgN7RFUHN0xbVWNEZRZtFARpEwdnMUFyMENONSFJPzNfTUF1IixCJ28+PVFrMxIpPT9oNDlqaHE7H0A7TCRmYl1XMnxZH0Z/dUtxYgI7ITJfE2AIXAFhRwAPNRQKVzYNBgI0THIRPENmPj9GNRBfMzQ2ESE5ZU5KQHIWJjI8aiM+NW4yfwkgO3Q8VW46XTMxUmZoO1JKMUNdUzUfCgRkFANZNU9ZGGB6NjkhTnA7fDtgKSMxbxsvaFNmcDIJFTd7IFtzXgULMk5aAWRQVAllF0lUPRdgJWoxNTYgNgZTRgNlZm42YjM8SgIWPzg4TT98HiNhAElXb0JVGzcTBwUJHXpIY2laSzJFWlI2SVFSZBRpJXtEcxZuNi1pOWA4bUVoNjstcDEcSGBfSRVGJh5DZTVpEyY4am9YMW9BPncxGGUyJnBqakYgQ1IFIE0yFTEzWCFBHAR5TjV1GmELUwQwEUpUbkxQCHBtVU8tRAFeYRZdBWYfXAFhR3ZyC3YKV0Q5AmZiO3dlCjpTNmdIH2txGTg2BzRjYlc9OENgJ1Z0N3xfe2VWNTtkakxjPlsERmYTUQMoH1BWMUNdUzUfCgRkFANZNGxiYEdzdS9cLhw7RSJVZmJ9UQB7S0c4SiMCZDcOXwJgSQULMk5aAWRQVAllF0lUPRdVTjcyajEtMzM4aBJlZm5CXU88WzgZY0sRRhV8MCE7dTYOfExWPVMCLhgsPVFJME1YVzJFWlI2SVFSZBRcSh52BQFEUHI6NCBnXFc3bBguaFEkRUJfdhkwDhQ3BQBZdX8HJjNeBVQ0Fx9SahFWTTdIYHB6UlYFZk0MDmQfXAIzEgBaNEFcBzILUwRCJU4wODtrfFM+bUMsZmUqe1krEhQoYjw7Vz5rbxpuTFUhPQI1PEwtb01tIBdAIjVQKkt0ZQFdBjRKXFRgElZfMRJfUTJQAFAzTU8ESnhyO1hxVWd+aGs1UjRnQzQ9bhMWIz1kb19nZ1Zfa2oQQi1DPmdVZmITb2EvZlQgQhgPIEs6OxUffj5uYU4yYhJnUBIaIyE3T3UqFyUyVTF8MzJTbhk6GmVnYjsSTgIvOWQ4MSAFAWkyO3JMM1drHnc3BRl/GVNVME1YVzJFWlI2SVFSZBRcUWEebWVAay0ZMmFne3MgeRQJM2AHNjxhRWJwCW1nZTthMGNiJikRc2kyFwN0agQ+KUJhMEogbDIuJmkOEmQfXAIzEgBaNEFcBzILUxM2NUhIbkxQHzBJV1MtRAFeYXQiXHUfXAETcwRrY2MxNFV6BikyTHkZG0toJTZrYWx/M1R2ERhpEUZINEs7HD48QxxcUUBkBDRlOnRnWzsHIyY3UxUuCFBWMUNdUzUffHladgNZNU9ZAzVRNjk+O3w8ZD5VZxJuejg5RDFnMRhvM0QtW2Y2Pj4zZDlvERVFMGo+JkBUSxpKbnU1RnM9HzhIYTxaJkdKbUcdPB0oZVgNWmMLBQJnF0lXGUZ8BmQ3BRlscgghME1YVzJFWlI2SWRFP2A4OjZ8PidDPy06OCNnUEw5Vh8NRn4QRTtuZRZ2aTFtFDR/FwE4MWhvDFQ0AioxNh9jblM8fUwvRVZxfAJ6DmQfXAIzEgBNdGVeGzILUwQwEUpUbkxQHzBJV1NfcAU6N2FmPTBoXCpnRz4YRzYhNFsuGhpBbigRG3oyAjZjO2txODExNj1obXJoYkM8FFIrK10pUXRQPkdkZnRnY2sHIyY3Ux8oH1BWMUNdUzUfCgRkFANCSjJZA0RDPUk3YBx8TRlRbh5neB0pSlADMBYLAzEZXwJgSQV/KAEsARJBfRQ2F0lUPRdVTjZGUVV7HwZTNBBeBTVEZ0syZAIqEUEJeRkLGSRnAi1MDDZgCzF9ZmEcbjdCRk9tNG5Lb3FJS1U5M2N3Mj8FBnUvDT8CHDw2IHUkUgMJdjE/a0pvcwdVJBRiEgBZZhRcUjNeBVQ0Fx9SHBV/UGRsVk18RVYFZk0MDmQfXAIzEgBNb084EG4NVxgwBCIwG2U0BGxgM3htYANCcn0GcWYfXAFhRwAPNRQcSjAaLx9nTEwGaU1THWFIAB9cGXs2PQQ5HXNKZ3c8Oz5AQ2ZbNTVQYTQyQys0TUo/JTE4amB9aDEyTnReU1E7CBhkFANZNU9ZAzVRN3NkLmcGLABVTWQTUQB6SlADMBYLAzEZYRkffmRvYEBuYglQSC8TBXx3ZgVhaEdzc1YnO2FuRjY/ZGJ4TmACKnlQcHoEWmN/HiNhAElXb0JVGzcTBwV/GVNVME1jPEdDYWphfXpSZDZiSh48ZGVnTH1hAxdrKF4VbBgpSmEhU2hZSWNEDQkxEgBZZhRcUjNeBUN0dWALeTVUUTdIVFF8RVYFZk0MDmQfXAIzEgBaQjVnGzIpO2drFyI3EU57e2xuNjdxMio9NGFoFRcKd2U9YAkPNQFramMrJHYuAzoeN2txAQVIHG0sG1BlESZkJnM+dUkzElZfMRJfUTJQAFAzTU8EOEwERmYTZSIuCFBWMUNdUzUfCgRkFANZNU9ZAzVRA1JiTBhfSWpRUj8dOTgvaFADUxg/FEcoW2YSRwYLYn8sfFoyahkjF3dkSGRCdW1oRm4gDzhIZh5qPjMwWUswWwYJETs4WgcvBx5nF0lXb0JVGzcTBwV/GVNVME1YVzJFWlI2SWVzYgNcUWELBQE1QkkCbnV8EiAVUgN7RFUHN0xbVWNEDQkxEgBZZhRiSUxpBX8yF3tFMWVSa0ZdfzJ8MU0kYFoMDmQfXAIzEgBaNEFcBzILUwQwEUpUbkxQHzBJV1MtRCpmbHQiXHUfXxo/MwQYRxo/T0N/bmFRbnIdFnpaHRdFJChpKUduOBRkBWNWeHQSFW91bRB7ajJhAHptZyg0SmomXhMeNil/HjE3Z0s8bkN9dV13JCdia017AGJeFDMlTA5fSRpxbSclRjshSEcAcxEcPkQWOD8VeRIwZ0x4AjNfQ2giY0lUcBNJaEBLTnU4bBF1UDRcGSYvAiRnSAYJY08NWmMLBQJnF0lXb0JVGzcTBwV/GVNVME1YQHJhWE42SVFSZBRcUWELBQE1QkkCbhcDSzMVUgN7RFUHN0xbVWNEDQlHFDs6FD9pOTRecykKdSFJFSZNbDFfVFF8RVYFZk0MDmQfXAIzEgBaNEFcBzILUwQwEUpUbkxGAjZeV1MtRAFeYRZdBWYfXAFhRwAPNRQKVzYNBgJCSGUbOk1THWFIAAgqHyYoXXRdBjRKXFRgElZfMRJJTDRHAFAzTU8EOEwERmYTUQMoH0ZLN1R0TmYfCgRkFANZNU9ZAzVRA1IUSiM8TTxgJmMTURwfW3keYxYLAzEZXwJgSQUcNGpYF2IyK1B2AElUPRdVTjZGUVUNKDM4S2I2ZkdKWUs5YwJiNjgmYhYiBTISJS1vM0RhPUZnLhgsGVNVME1YVzJFWkV2bVNOZBRcJXtEcwE1QkkCbhcDSzMVUgMJM24QYk4zMRZtNmJOJwByYBRiRUF8LjdZNANKHyRtLkVKPDUJbG1uGXgPDgAOKn8NcClHZ2VeGzILUwQwEUpUbkxQHzBJV1NfMDReYRJdBRRoZxY0RWhrQD0xPEk4PBJvO3cRPE94fmFCYW1qO1JJYxZdBjRKXFRgElZfMRJfUUBnBE9oOk8vKydfMmATbxRaCmVrRHdZN2NiITxlBAN6R1psPkBmB005OxhHOQZ8UDcTUQB6SlADMBYLAzEZXwJgXDAQZTlxAWRUVAkXYHJDaBU9KiUtCiEONj04SyVkFW4zYkcySjMSNDgmWjh7HiNhAGBKPEJVGzcTBwV/GVNVME1YVzJQbzlDYjVJIxRAd2EBMTlARFIZOWo3YF4fSSJ9U1UHN0xbVWNEDQkxEgAtfFsqUjNeLmw5FxxSPR9SLkE/YHcNUDIeFF5tajEzWGltZjtndEtpbEcgNx93GytyCjh5AmNJV1MtRAFeYRZdBWYfXAEXVikSZhQKVzYNBgI0TEwGaU1THWFIAAgqHyYoXXRjEW9mODcSHFZ0NxJhRkBFNW1GeUtgbjEvfmcDUSBzMzQ1Q01dSzMOIxk3FANZNU9ZAzVRA1JiTBhfSRN8UDc3Uxx6SlADMBYLAzEZXwJgSQULQHw+OThWYH1/WD9yPRNVZGFAZD4sOAVTUAF3GGZEWVBnSAYJY08NWmMLBQJnAnw0M0xgOEgDOWEbLDJzMElYVyEuASZEPnpJGwdVNDcJPmVpNSgdNRk2KG8bZxwJRn5kN25YMCNgDxUxEgBZZhRcUjNeBVQ0Fx9SGCMydWtOYGo8cGMFZz0Men5QKik1Eh9aRkN+Zm47agdsIXBEb1hpL0JCNjJOTCNjGyM8I2Y2XCthUmEyYDIoT2grJBp0eW4FNU5qPT07OThfMnJWByM8Y3RuXkhgElZfMRJfUTJQAFAzTU8ESn5gfjoVZXcyUCZtcXY5dTRvCi9iFBxZR017YmlhOlE+fCJPPgNsfRYYMD0mOUc4axQUIzA/OBoafGRucmpYHWRQVAllF0lUPRdVTjZGUVUJLWJraBZqPnVxMXZmOAYiZU8SWhEJJ2M7J3BUfCkOb2sjPRV+DWplQkY5NmV4RTNqQmhiEQhDcTcKPCFiQ14kb2cYajUCUgN7RFUHN0xbVWNEDQkxEj5OMT9nJikRczdvMCVCaxdocDFISHcKNGg1Ez4bNT8xSzloAj47V3dlN0QJcQdsHF1vNWpyAzE5THIrUwFeYRZdBWYfXAFhRwAPNRQ0QGEmPWFva3YWaF9oO2A4ACMsH09VERR/ci4FKjU8Im9cbSJlQTNEOWBBRi5lb3EbJzoYaDNdOTdVZEtKeUoQHRRlZBh4M1hZAzVRA1JiTBhfPxdVTWQTb3RgBSYUZz0wYGo+ZRJhW20tMz5aKmJQSwkXFWs1YSdsTWp2a0V6Cz9jRhs/ZGJ5RjE7Qz8JYj8We2UcBQJnF0lXb0JVGzcTBwV/GW1CZ2ZjNGliYEI3WzlCZWRcemcLGnUvDT8CHBUhKm8lawAndG8XNlhiZRFPbGhmLx84Oh9lYkZjIX5jJz0zNidocDFZfUwvRVYFZk0MDmQfXAIzEgBaNFRpZG5pLF0jH393EVxue118NnUtQAF0YQM8ODM5fhk/YSIXdSEuZ0Q7JDJBcStnP0JEPTR+JChfEG5oZQd0G2dKXFRgElZfMRJfUTJQAFAzWHpnZEIxZRkDb2d9M24iKwwrbjMfFiISZTY9aUlyO2JgKDFnQht1PwI0LDEbNmEoYEclVAciHmIZXwJgSQULMk5aAWRQVAllAnw3YRlgbUlWbzEuKDhuMhBCI0NXYjM8PG4xIC1yA3B/MWkgNVY0NEQ9eFMxB24yE08wN1htPEduPklxeFFSPz93aRsBGWQyVy0ZDWM2WzV7NjsEUVYhU11ySDBgDxUxEgBZZhRcUjNeBVQ0Fx9SGCMydWtOYHd8QVYedSZXegdoOBVFEGh5aDVYHEAJZmdsH393Cm5uCGdibDB2YwI7ITJfGWYfXAFhRwAPNRQKVzYNBgJGZ3ltL01PO2FCKx9YaGV+MDpUFlFKVUhgB308MRJWTTJaG0xWTUYYOFkxXRMVNXcyUCZWMWpdU0coYmcWNhh4M1hwHmZRA1JiTBhfPxdVTWQTUQAMTGtgQj0+aDYZYRUSay5oX21GGRFyMB52fBIgTyA0UWFtajYgOAVTRjtrbnN1WVAVemIxP0k5fAcaLB80F0lXb0JVGzcTBxJ5PVFDNlpYVzJFWlI2SVFSEiM4aTo6LjlYQnIhMj5rVEFhVmd8RGAQbGAzMT9XODREFDs6dX8HJmR1PjdhYBxSDjVUUTdIVFF8RVYFZk04L2IIXAIzEgBaNEFcBzILUwQwEUNEE0xye2w+V0hxMjRFHhBmZgsfVCcXUmhsUTAISzYNBgI0TEwGaU1THWFIAB9/ETRONjpZci4FKjAyZm15QAc7SlEkNUA1Iy5gOUJgdhMnVWddLHtubUFZOGI8MSIVYApZQ0UxYGBfM3AQTiNnaSNRKRYdUgAIPXsYTwUCZmcbZGY8PmRvZ2JeZTYkbzJ2fBIgSD49dmxIUlUfaw9TQmd1PW9KWlADewUibngOeG48BiACYEpxKUJVB0oZDgV/DDJoZWt6T2xjeEp2fHViFiJ+YRQfYnUvDT8/OyE9djVhSSJ9U3waZExbVWNEDQkxEgBZZhRcUjNLbTBBPntJNjgyTTdMVHsKblImM0M5ZRsNWHYpXXZBS2lnIUMeNx9TZX9EaCIxAGdibDB2YwJeBWJGJGAIdRwyRwAPNRQKVzYNBgI0TEwGHzloAWFqK2t/DGs2GTRjHWFmWHcSHFJ8QwJfOiE7WyRGeisfR2AAZQsZMCVMa3lLYkNdUzUfCgRkFANZNU9ZA0NAKk8xTBhfPxdVTWQTUQB6SlADMBYLAzEZZGkVK3pSIUhhOTNkfwllNXdPaDtRbURIVXYJDwY4YTxaYWcwYjMKQmcvFV04SmMeLmY7MEl8aSxVG0Vhbz08MmhuRV9cPCEuASZESzVFFiVfTGccBQE1QkkCbhcDSzMVUgN7RFUHN0xbQiNgDxUxEgBZZhRcUjNeBVQ0Fx9SahFWTTdIVFF8RUkSM0NoFTEzWGZhZnYnCiNnIUMeeGBsNkNUblk0dGd4M2txRmlmNwM8GhRoWDEhcGEpcxRuTEkuPSRFOEwGKU1tCj9aBB92ETExND9mNkE9OE8jAl5vNyNfUVd8AEx1TXE0TT9yO1hxRjhzMUdtalNjMlYpMzQSFidzQDxgAzQhADciaBpDPxdVTWQTUQB6SlADMBYLAzEZXwIWTSwWYWpYHWRQVAllF0lUPRdVTjZGUVV7HwZTQmRlGTVmcjMyWz1qGW0zQXBgXnYyO010HUxROEUDB24KLjdOT2FcdF9PO2l2QzVFGyNndzp7Bic1P3cebgJrL0Y8NhgnbTE3d0ZfShUzJjFEOzVJPXYjCyAuP0RvYCsxHB9WVTFMSHcnMVJuY0NkER4VXx81BQBaNEFcBzILUwQwEUpUbkxQHzBJV0RtYANCYRZdBWYfXAFhR3ZyC3YKVzYNBgI0TEwGaU1THWFIPiIrAzc0OBE6NmFaYjAfO300bSY7SmVaBEtvT2QnbU5sIhMGaiUpb1B9N0NkSEcMFWAnYDhhYzhCITBbM3BxJ0MrTQJWTRYnVWQsPWs7ZmExE2oMN2ESWwUTNDpBIGJHVAllF0lUPRdVTjZGUVV7HwZTNBBeBSYvAiRnSAYJFWNlQhYYYRkwES1XHkhsAEUAGGE8bWhtZjpDdTdyXk1jPmQ5OD1nSj0NZGVWUE1pHCY4KFYfUWY7YFcbN0xbVWNEDQkxEgBZZhRcUjNeBVRCEzZPOREgMAkqVFF8RVYFZk0MDmQfXAIzEgBaNEFnP3EYaBk2BkpUbkxQHzBJV1MtRAFeYRZdBWYfXBYhYwITNRQKVzYNBgI0TEwGaU1THWFIAAgqH1BVYxZmbUFMZ2w3Jn1fMXAgCCFyPktmYUsnSkIAZRQDUWhLEThuQ01ocFgVayISBjZJNVpyZ2l2A3lkIhhfTWU9dSc4aiYeblIfMBYLAzEZXwJgSQULMk5aAWRQVAllF0lUPRdhbzBRUVV7HwZTNBBeBTVEWVB0I119Y08NWmMLBQJnF0lXb0JVGzcTGB4cFzttQkNtS0NPZElkR2U3NxRiRj8ZARZpTEkeCgYqVmAVUgN7RFUHN0xbVWNEDQkxEgBZZhRcUjNeBUMyMx1EbAZWTTdIIixCJ1YFZk0MDmQfXAIzEgBaNEFcBzILUwRGZXFIbm5lAEJPU0hxbQJeEyJZYTBoZzk3MDofbgFiNEQfBhoyOEwGJElTNmE8KRV5H1BVYxZdBjRKXFRgElZfMRJfUTJQAFAzTU8TKydfMiY3Ux8oH1BWMUNdUzUfCgRkFANZNU9ZAzVRA1JiTBhfPxdVVjhlemMAaGkYQgUUZ3JtZDo2Ph4pN0RqIxZFVwkXI00wa2BudmAxa0UgCm4wRgJeHTMwWjUnSAYZFXlqOxFpelt0H1JLGXZ+AGsnLBUJbWhJRjk8QF9FYTlJeGpPYgNcUWELBQE1QkkCbhcDSzMVUgN7RFUHN0xbVRVAJBRiEgBZZhRcUjNeBVQ0Fx9SahFWTTdIIixCJ0AYYFoMDmQfXAIzEgBaNEFcBzILRRk2BkpUbkxQHzBJV1NbQChDMjJfGWYfXAFhRwAPNRQ/QGoHAhlLeEwdN2ZXdjQ/KzBfNlBCERBpPUF9aT8VJm08ZAE+NWdyO2hmfi4bY0JyO1hxZGB0EWVJS2FeTjMICgRkFANZNU9ZA0NAKk8xTBhfPxdVTWQTUQB6SlADRmsPHGoXNzo1awULQ1s7YDFYM2g3PV5yLnwOOkBUZEV7Ci03aDdCYDJRPTsweWIxJDskRzALBQJnF0lXb0JVGzcTBwUJCHpIY01YVzJFWlI2SVFSZBRcUWELBQE1QncZHAVnUH4VTiV7UTFsYH0/bSRVJH0rXXZENRRcUjNeBVQ0Fx9SahFWTTdIVFF8RWgeFF9oFTMdd2ZvNQBxMkFiHGAFZ2FwNUhIbkxQHzBJV1MtRAFeYRZdEmA7XhdnUAAPNRQKVzZveVsnTEwGaU1THWFIKzAnH1NOPzVoEUZtX1QSBz48QwBcd1Z0AkwzTU8EOEwERmYTUQMoH1BBcWdfTzUfCgRkFANZJiQCdzVRA1JiTBhfPxdVTRJuVR8hRDg7ZTQLA0AMPj8WQSc2SE4yYglQahI3GX0xO3lrWWhUVUInEQVOMgdeBTVEWVBnSAYJY08NWmMLBQJndTYOfEJVDHc3BRl/GVNVME1YVzJFWlI2SVFSZBRcUWELBQE1QncZHAVnUH4VTiV7UTFsYH0/bSRVJBRiEgBZdX8HJjNeBVQ0Fx9SahFWTTdIVFF8RVYFZk0MDhYKNGFBAGE+Zk9oITIPUwRCInE3Cl15AmNJV1MtRAFeYRZdBWYfXAFhRwAPNRQcSjAacH8KLkwGaU1THWFIAAgqH1BVYxZLGzJddUkzElZfMRJfUTJQAFAzTU8ETjg/WmYxUTt0PGVBQ2ReU0cKYmcWBmI9Z0FtJVFRPU5vTBhnYzRgWhY0UgAIXzhgQgQIJVU9XR5zIl5/Mk5aAWRQVAllF0lUPRdVWXZiU0l7HwZTNBBeBTVEWVBnSAYJY08NWmMePhkwYCFxb0ZVMUFxeFxsMld2ZUNtPE1XXklJYWp0FQE4SgJ/MBEzLChmHBlrVGgyZxQBZmwcRV9EMSAwNjFnZRt7Yx5scEFLBlRGAncxGANVa3FIakoOVzIeMU8najg4XyRXAykuLg4qGmEvURgwEUpUbkxQHzBJV1MtRAFeYRZdBRBrZx1hZStsYAcxNEwvOBlGXigdPl1teTZ7PjUsa1BVbmtdBkY9d08fAV86Zzl0aUgyfwkgSVMiSllsJRQBaxMpDXtGMDNeTjMICgRkFANZNU9ZAzVRA1JiTBhfPxdVWiQ3Uxx6SlADMBYLAzEZXwJgK3pSIU5aAWRQVAllF0lUPRd+djtGUlUJCm4wRgJkFTRXMXZmOAYiZUsNWmI/Lhk7I2JHPzZ8BmQTBwV/GVNVME1YVzJFWlI2SVFSZBRcUWELBRZ1Zj9/UHUBVzMVUgN7RFUHN0xbVWNEDQkxEgBZZhRcUjNeBVQ0Fx9FMR8yWmtOUE0Kc3QdOmsXL2IIXAIzEgBaNEFcBzILUwQwEUpUbkxQHzBJV1NbQChDMhZdBXV0B3VhRwAPNRQKVzYNBgI0TEwGaU1FAGdfAAgqH1BVYxZdBjRKXFRgEkBCNwV2TGFQAFAzTU8EOEwERmYTUQNefS8PIkVmMEc0P29jFBRaYlN7YnJAKk8xTBhfPxdVTWQTURd8blIVNgELAzEZXwJgSQULRHk+OT9hfzEIF3J3YT49UUQkLgxoawI3MxA2YWJtOE8RTgJtNkE4RTYJMGk7JS1vM1ExG0ZnLhgsGVNVME1YVzJFWkV2bVNOZHYjCHILBQE1QkkCbhcDSzMVUhgEOVUHVDhuSjZKaQlAB2E4Mxw7M2F0Em90AntJCWVjXTEmNTV9SzI1E3kIahEsdzpvEAQxY2JnIUN/MiJUZWNJPUxQHzBJV1MtRAFeYRZdBRAOdRxyLFt7ZhQKVzYNBgI0TEwGaU1THWFIAAgqH2U+P2E5ZW9jXH4+FTFvZDREcDRHAFAzTU8EOEwERmYTUQMoH0ZLN1R0TmYfCgRkFANZNU9ZAzVRA1JiWXxETQQ0KTE/VWskPmt3Kll9EzEdXwISPi4QTV1TZDJSb205YCgwaDtRJWgyakUKax1yMgd3GGZEWVBnSAYJY08NWmMLBQIRGS08OHNWG2xuYz0pLTdOT2FcS0Qxb29DWzk2MRppRhMZbWp2TCgdHAI2dkYTaXdhCyNkYGdgNjYzDglOA2FCYR5cUjReO0NGAipvHyVSKWE1f2l9VVYmFFg5MxFidzpwZTs5UUs9ITIiUwRrME53aEYmYg4rVDZtYANIZwFdBWYfXAFhRwAPNRQKVzYNLTo5TE8dN2ZXdjQ/KzBfNjExP2B2ZWE9aUQRGH08ZBA3aWdkOzNFOic8Y30/fRNkahR9HWU9bXE5a2kMbgQBYABEM1hZAzVRA1JiTG4iAXVVTWQTUQB6SmQiNgELAzEZXwJgSQULMk5aAWRQVAllF0lPQmpVTkdUejYuHW5rYSRlZkMzMWg8eT0yFjh7J11pPhUyFXw8M3AxI2sAYwUObVBINlpYVzJFWlI2SVFSZBRcUWELBQE1QkkVLjMBVzMVUgN7RFUHN0xbVWNEDQkxEgBZZhRcUjNeMD9oYHsxMTggMAkqVHsiQjE1M2sXL2IIXAIzEgBaNEFcBzILUwQwEUpUbkxQCDZtVU8tRAFeYRZdBWYfXAFhRwAYMzAIQTAaBgI0TEwGaU1THWFIAAgqH2U+P2E5ZW9jXGQSIm9/dgN2TGFQACQpAjkEOEwERmYTURQuO1JAN1RdUzUfCgRkFANZQ1w9GGImKGoPTC1IYx1RVhsnURskYVRoZWEgO0QwXxUWZTB/KAEsHhZWbzEzAnI3ZhV+VWFvak44ETNPRQU2Jmk5Yjs7TgUUZVgNWmMLBQJnF0lXGVN8BmQTBwV/GVNVME1YVzJFWlI2ZVhCEiNpOj08bWJuTEkVGAU4L3QVOmcObTEcay4kDHBtaW43BQBZZhRcUjNeBVQ0Fx9SahFoVmJkUHIOS1ImHE0QKGQKNCFvbzsxaEdHJjQcUwQwEUpUfScLazBJV1MtRAFeYRZjHmMMPWU0azsUchQWcTYYEWN3RFMFPlFxICF9KzB8AGttNmE1Pm97Z28VDWNiRCZbNUBePm01XGYZa2gGWmYTUQMoH1BWMUNdUzUfCh8baQNZVlw9FG4zfAtxexxAUjVgUhYVNRsPe1QcMRg+H0AMN2YVYGEQbmc+AQBhVAkAG0AwXhk9dkwoUUkfHwY2MhReL2tDPmAybgUUZVgNWmMLBQJnF0lXb0JVGzcTMyR5DlNVME1YVzJFWlIlIgomZBRcUWELBQE1QkkCHCMHL2ViaTstM1UsMUxuShFCbBZqHDVCJQY0NnR8BXZyOzRJNgNtZjBCXVF8JylcdVgnLTEdNGZGBzt8NGhcB2kqVxhVEUNIbkZMH0VrbGt6UR1CBCddBRQrWGU3MDs3Y2MJMnYpBB40TEwGaU1THWFIAAgqH1BCZTJfGjRKXFRgcCkGIhJfUTJQAFAzTU8fZH0xIjpnah8oPWVJQ0VoSEAMCRMxYzZ6R2NdGEBYODEHbiZEajtRbhYdVSMAPlkDMBwXA0QTW2YSbhkXVzosfFoyVAkoE1VySxpKbnU1RnMfOwRPNBBeBTVEWVBnSAYJY08NTSMvBx5nF0lXb0JVGzcTBwV/GVNVME1YVzJQMjZDYDVJOD04UWEPBRZgNT9/UHU2U0YTaWANdT0/YkJYVQZIBG1qPjtOAnpcTnVeO08xBH42Pz1tVnBIXU18TzceYUcMDmMfXCB1PmgxQVRoYjUBWgQwBCIwG2U0BGxgM1NJVShDMhZdBWYfXAFyLFt7NRQKVzYNBgJCSGUbOmlRAWFIAAgqH1BVYxZdBjRKXEM7HDJIbRRbTTJFaDRGZCsfZGVgbSY3Ux8oH1BWMUNdUzV9dV13FBVEM1hwHmZRA1JiTBhfPxdVWhIVemMkWDQYdxYwIG0wNx0SPQFvNU47ZRZePBY+MHxDTxVgVVVUZDE8PThIRgI6Hnh1WVAVez1qBzt7J11pLB80F0lXb0JVGzcTBxI/PVFJME1YVzJFWlI2SVFSZBRcURMnYWJHQHIZOWBrbTMRUgMeTk4mMVtySDBEDX0rXXZZZhRcUjNeBVQ0Fx9SHGxSUlJIV1EOMVYuYE0EJSQfYhlXEhxaQlI4EGk6aDw3M3RPHF40BH09TENJRDV/ZwFdBWYfXAFhRwAPNRQKIyxCcAI0TEwGaU1TBj9kNRQqPW5OMBZBIDR9R0RgB31DMR5fRmcnNTtwQ0sYSVkvIjo0UiUoYm5KMVZ2dTUTChMxYzYydkFddy8edU4TWSNEaGA9awACUQAIVVMTcCcLA0NtXBIgPQUccmpYHWRQVAllF0lUPRdVTjZGUVV7HwZTNBBeBTVEZ0sSY2I5FlplOREZBQJgE0lMOmBgB1Q/Mm4FO21OQl88TGVVZElJKy4Ld2RfdxcrBRpARHICHwIoL28yaBMJWzQhUzhAdGVTDQkxEgBZZhRcUjNeBVQ0Fx9SahFWWjFsVk18RSB4WC8MDmQfXAIzEgBaNEFcEDQvURI2BkpUbkxQHzBJV1MtRAFeYRZobjpoOGI6bgAPRzhuNEQPPRljOyRjKWlRAWFIAAgqH1BVYxZLGzJddUkzElYrK10pUTJQAFAzTU8TTkovJTgBNRhvH2t1bWo1TEdrDmBjFGI9R0ExHG52NkUYbiZETQUxVilxLllpe1ADQiUwYFVtdh8zSQULMk5aAWRQVB4lM0tIPRdVTjZGUVV7HwZTNBBeEm5KPUc7TgIVY1ppQQB/MBJheSgzHUw9BGw0MhING2ZOU19tM3VnZEVEa3omflsqMgwoGRlAV3I6OxE3KEViMxwNZj1kYkJYVRFRZWpDAAlZZgF3Nm95BnJyFyFFGDN9LlprSHIgMW0FAlwlEzcfXAIzEgBaNEFcEDQvURI2BkpUbi4vRiNJV1MtRAFeFwU5HjFodzkMRzUYaR4OTEk5BhlqZ0htPDp4JRRhABNPbWBOGTRjHUtjaUM8ZVVCNwVfUTJQAFAzTU8ETl0tMnxcJx57H1BWMUNdUzUfCgRkFANZQ0liYEd6NjllTHA0aARuKGlkMGQIRDhnRQMwJUAMdDo2fmFoSDpBIGJHVAllF0lUPRdVTkBCeEgoHwZTNBBIGDNTcE00SAYJY08zTT9/PgJ0fBIjb0ZVGzZuDy4SLmh+PT9QcTQyMmpTQFg3FmlsemwobTlyNXkSaCAzTjM+OiEnTl0ccF9TPi5xFig3BQBZZhRcJikRc1RGIxs2PGx9dWdISHd8cD4APVgIagkZVBllHCRwZ3ZnbGgYYy5PLSIwG2hHfk9PPzhSVxplHmJGEj0XWGocYGcUbwMCfWAMPCAnJxdyG3l3BjFjZyhYNVh/IyE6JTFCaDEWJ2xnNAdWNUBRCDNmaWsTTn0+ZRk5emhzHntNYz5ZODQtLmVlMCdhYHJCYGJNNzcBbzw0ZTpldXd4CnQkVUcgQgMDZ3Juez8Dby4QSF1Najh+YCIGAl5/SyZvTWhldW0JGCRQYxFJZGl1YGsEPmERZmk5QREMPAc8Oi5san4ycEJuA2AjZEQwZ15DZ01tPjZsKy4Ldx9ocWcgITw0TUBmHBZnYVAScCB6TkIlQWB/TTRFNBFHNDRzPWdlaWRvEldoOgRJNBxtLG1DQ3txd3IvOG8IMzNsVCFBHDoxS25+H2d/JXkOc11XG09YB25ubWhfRyo6Oj45YSU1aAIFMDkMbh0oVDc8YSFqekQtH2VqJjpHaDNJOFRKcH0Gcm9uWFcnNTFiMB1rUkclBEdkW3sTW0sbXjg/dRtzGGo1ZER2Y25jKDwHJxRaWH1dM25sN3kQLmcGLCFKVTgEazgtSXQfRTIgIUMuZRphei4raGZqKydNbR4wJS5/aDVcL2wzekonNS0wWWJkJUdXbXBiazxqNmt7J11pMSI7PG1qDE1dMXQuPm4KNkR+QWp8T2J3anJ1PVlJPjB3ajYpITplaX05ESELLmYdZiAKY25sMmFAdRwxEmpHGiJkNQc7aTJRBmlCMBdFHCV0OS0HImwxTDE1ZzoFbyc4aSlvOBdBQWN+N1ECUGBsDlU/PFBkdFN8bXBSeyp0IjVoAAUCfmA2dSRqYAEOfUMlNhl3eGcmNzl3BWB/ZAt8IyYoXXQ6PjVFZWQfZHJ/Uj5vSml4BE9mZ2RnWzo/XWMmNQB+Y08zZml/MkoMbWExOxhzZ0xOO0puB1FxJ0MrWgR3fRYQZBgFS2k4aytvHEdlQDk8ej4wQDJvKxZEfzk+IXBkZjNCZFVrYW0uEiQ4NSBJHnZxLy1ZKjMKJFw3RhYfDRlmPGs2NE0xf0U6Ay4JFnh3U38/ajNvanJgfE5RBxloSjM7JypiTVYiGxQhU2YWeWcpczJzLQMtfjhqJjRHDTp6EAN4eEx1IVFZPCpyPBBedUJaYHoxYnQePHw4DSIMdx0yLQg+NXR+YmkCeCQ2Amh2MEJpInc+P254UiVFOmVKZhAKaCMmTjtkMAcOb3ELGQFoMVtycwIlNhdrJDB8ClhlFRdtHWJlS0sSHHJ/ZGRqe2gjOTtGR0snW38+fiZlNSNdNzgyY2lkTGBtYicbITdaVlt7ZjRGOmIdfnA0OhhlTjYwSiYPdmopNSMwIDQUazo7VjAgRHEsfFoybW1kZCEwazNRTWxlZUIsFAI4cjxlYDUybHo9dT8xFloFMWI8PhUYYGJPOmsyOTYEGGEqCjRNMXo8M2xtPTloR3o5NDN4Oh4vMBlKa1JhDRwhaXQcNSkYaFxjazBrIXkLe2xDLSRyMWJLckkpHm8xYjQ2CQRebkFgcE59Un1kPFkbbTEwSz9oDTp6RkY4PEQUSDwxbG5kMGBrL2VAYm5SMDs7HgtpYAUUNAQ6cARrYAAdMjcfDgdXYCsmG2B4N2B0GyN2fS8McDJ/A2g8OzU+Nl5/azVkTmV0FzE+OnQ/SksxbDESTiB2NWtrb3B5MjQ5Oh8WPDhCMGVyaEdfJ2ljeDNEYWNgVhEZJ31EKHIjawVsZ2sWN2Y7VgEUN2FuOjonbikwIi1pQgNdLWNLaDEONyJLVyNXODBSe0wSNQIqDnhqYjU8MSI5IWIzaiAqQiQ3LBINBnF+ZWJod002YGozdmpvaQdnMmQIMBlKQ3NpDQEUKmgmNWYgYlEca3B5dxFPJgo0ZjoyGSd3cmhiYjdhIxcmcF4gLDB/bnIDSk0vYzkXJWUNaCJpZCQ7V0ZfY249TCc1A25Dbmdqemt8ZzhxWyN8Oh5CHTVtZysTaDBkYjM6MkAHDhpveWgsG29XHhRXH2NpanRlPSNmbUtNaUxlcCkGIhNmMm5fCFM+XigvVWsAXmNga2Z/bFRmPHRKa2c9PjRhKCd7YkBtZkQmODllay11OmM9LDonejgvfzdnN2BvO20lV2cfRjwcMzgyGQkmPBETYUFvYRB+fjNrc0oYKHAuCnJlHkdqYjE1bmJtMU4pQTEePgE5ImIzM193GGshPW5+M2poT1ltTDdXY3lqNHNNYSRUUnJgXnVnYWIVbyM5XGNiaCMJcWA3QU15MD1rNmhtGRd5Ojh+NmhtNXRXMxs5LGZtZ2c/cGwpWmIvFGAnbxsUeBoyITBqS2ZHP3EZeDRrIWh3b0NldGw9bEQsTgVmEz1nPTB9I1hyZQQyQxcVb2w5MhpQa3YlFmd4djpJKxN8YlQ+AGB5A2FsbDUVJHI0NA9IenUiO3pBYn8cPVMgJT0GazMlLWpua0wrLgt9Di4nEzZCQFp9GERmJzZnYyg0Y2tOLhYGazAkYzgcVCEDAHI6RBU3XD8hdWk9KwdgYGJoEVJ/OyJObzBReEgofXkKJxBeBTVEZ0syeS0xP2ZpWmMPBRkxGS1HGXRuDGIuAx4AF1d2Sm9mTGdpXjloPWpCIhRiRj1/PgFRU2AfPTMBVzN3LVpoRFUHQThgSWNmMxJkIythOj04UjUwYUNvMH5NHBdSKWJGYU4pRz5hBUNkajYdaWlvIGRiaFI4B0N/UBk2BkpUbkxQCHBtVU8tRAFeYRZdBWYfZzk0ZQQfNR4WIyxCcBVGWXkDbkdaBRdcIjhfOTc0JQd0G2dKXFRgElZfMRJfSm5kK0tOTXETZDg/bSY3Ux8oH1BWMUNdUzUfMTwxdnwAJm1dEzVbH1IXOyNIUnlVUTIYdTAMSEcjRQoQIjcOXwJgSQUcNGpYHWRQVAkTGU1DaBl8U2VGUVVodF0nNBBqJDNTWVBnSAYJY08NWhV/Ph5nNXdMOnN+I2s6YwV5dzsxZ2Q5SERDXjZjR2RNMRZpOj05YTlpUS0CH2MAVjUCUgN7RFUHN0xbVRVVJBRiEgBZZhRcUjNeBVQ0dWALeRFWTTddPDU/MW09MDoFazIoaWlGJjs5YVI9GGkFZmdsH39LFG5TenBtVU8tRAFeYRZdBWYfShxnUAAPJn9RIzYNBhUyaE4lbzUldV8pITJwI2tgLyt2PCAyLUYmJWZ1LXA/JTsrdnMgJD5wPC5oK3UOJ3w8fTIiODgrNCZ2e3Bidm80JjovfCEzZyZrN25oLH4kOWRxPW1pTiZ8JHRtdzhiKWNzIHR/MCw2bHdBInZxdSEgNGwjRCUvICF3fWo+JzgoeiEmSSRuM3BjcCZ8LhRpaW90Kz8oeyBGbz5ocRRscCIhQS80OiFnLC0iK0QmbW8qSnJidHVGICVvfTR1NCd3RXdyPyMGJCUqIR4mYWQib3YmcnZFJjolc0Anfm4mFXM6ICRhIi5oJ01xbzZ6End2LXZKcGw3J1QqeCZpTnA5ajw0fSUha0srOz4+aHchdXRCcW9kKgNyLnF7UHZmOiUBcH0gLk1yYDYlJXIhcXxNfTw4cBAreSAoXyBpaSBHInsuJVMybD0gajl7LC4BMm9oJ2c7diEiUiExPiYyfHtwdgQtPDQvKiY4ciYPLnQyLB8jMnBxWHRzMSYcI396d197M29zfXN0JixqdW0rIhR2fjgganU5IyVFJypvfTUnPWsoYyYtKCQ2KmpkcG97JXdpMHZubD9nfCskb2Rxa2hsMyUqJC9vIzs+LHUlICAmOXYwPHI4c34hIHB2Z2x1TiB8I3ckJjlqJF4tKncmNn04aXZQdX0tJmo8aTknZGktfnNrOT4zIndvLCdxPS9gY3cQKn0ncD8uPToqZSFiInB1cyY5fWMmYCQrdickP3djcn8scSF9MGxyV3ZwIXYpIz92cCYnJT1yKC8/cHJednc+fXUham0rJicjLSAjcDoyIi8pLiYyJyQ6NjklKyV1MitxPW47HyYpJSF0JzxkfBN3fXItey01biZ1dShtAyx6aj4rNDMsKnxmY3EkaCUjKXR0KjM/bi0tbWxgIHw1ISo4PGFtbyp8Z2sqKT1tYSo=